7 Nisan 2016 Perşembe

KAPALI OTOPARKLARDA ARANACAK HUSUSLAR

 1.  Otopark ve müştemilatının yangın, sel, deprem vb. afetlere karşı sigortalı olması,
 2. Yangın söndürme tüpü (6 kg/250 m²) ve ya yangın söndürme sistemi olması,
 3. İş ve işlemlerin yürütülebilmesi için ayrı bölüm (ofis) olması,
 4. Otopark fiyat tarifesinin görünür yerde olması,
 5. Otoparka gelen araçların giriş çıkışlarını kayıt altına almak için kayıt defteri olması,
 6. Otopark içerisinde su tahliyesi için drenaj sistemi olması,
 7. Otopark giriş-çıkışı ile genel durumunun vaziyet planına uygun olması,
 8. Otoparkta güvenliğini sağlamak için 24 saat süreyle görevli bulunması,
 9. Otopark görevlilerin sabıka kayıtlarının temiz olması,
 10. Otopark görevlilerinin görevli kartı olması,
 11. Otoparkın giriş-çıkışı ile iç alanının 24 saat süreyle kamera sistemiyle izlenmesi ve görüntü kayıtlarının yeterli süreyle saklanması,
 12. Otoparkın giriş-çıkış ile iç aydınlatmasının yeterli olması,
 13. Otoparkta ait sabit telefon hattı olması,
 14. Otopark çıkışında standart DUR levhası olması,
 15. Otopark zemininin beton ve ya asfalt olması,
 16. Araç park yerlerinin sarı renk çizgilerle belirtilmesi,
 17.  Lpg’li ve tehlikeli madde taşıyan araçların otoparka alınmaması,
 18. Otopark alanının durumuna göre durma noktalarında ( h:0,15m ) araç stoperi veya bordür taşı olması, alan müsaitse yaya 
 19. Otopark giriş ve çıkışlarının eğimli olması halinde ( %12 eğimi geçemez ) zeminin tırtıklı ve ya kanallı bir şekilde düzenlenmiş olması,
 20. Otopark alanı 5000 m² den büyük ise araçların giriş ve çıkışlara yönlendirilmesi için trafik işaret ve levhalarının olması ve otopark giriş kapılarına BOŞ ve ya DOLU yazısı asılı olması,
 21. Otopark alanı 800 m² den büyük ise motorsiklet, bisiklet ve mopet cinsi araçlar için yer ayrılması gerekmektedir.

KAPALI OTOPARK İÇİN İSTENEN BELGELER

KOCAELİ İLİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KAPALI OTOPARK AÇMAK/İŞLETMEK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN İSTENEN BELGELER AŞAĞIDADIR:


 1. Dilekçe (Örnek Dilekçe İçin Tıklayınız)
 2. İlçe Belediyesi’nden “ Kapalı Otopark Uygunluk Belgesi”
 3. Yapı ruhsatı  ve kullanım belgesi
 4. Vergi levhası (tüzel kişiler)
 5. Ticari sicil gazetesi (tüzel kişiler)
 6. İtfaiye dairesinden uygunluk görüşü
 7. Meslek odası faaliyet belgesi (tüzel kişiler)
 8. Aplikasyon Krokisi
 9. Vaziyet planı
 10. İlçe Belediyesinden “İmar durumu”
 11. Tapu fotokopisi ve kira sözleşmesi
 12. Savcılık soruşturması
 13.  Nüfus Cüzdan fotokopisi
 14. İkametgah İlmuhaberi
 15. Fotoğraf (2 adet)
 16. İmza sirküleri (tüzel kişiler için)
 17. Karayolu kenarındaki yerlerden “Karayolları Bölge Md.lüğü’nden uygun görüş”

AÇIK OTOPARKLARDA ARANACAK HUSUSLAR

KOCAELİ İLİ SINIRLARI İÇERİSİNDE FAALİYET GÖSTERECEK OLAN ARAÇ OTOPARKLARDA ARANACAK HUSUSLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

 1. Otopark ve müştemilatının yangın, sel, deprem vb. afetlere karşı sigortalı olması,
 2. Yangın söndürme tüpü (6 kg/500 m²) ve ya yangın söndürme sistemi olması,
 3. İş ve işlemlerin yürütülebilmesi için ayrı bölüm (ofis) olması,
 4. Otopark fiyat tarifesinin görünür yerde olması,
 5. Otoparka gelen araçların giriş çıkışlarını kayıt altına almak için kayıt defteri olması (yed-i emin otoparklar),
 6. Otoparkın 24 saat süreyle hizmet verebilmesi (yed-i emin otoparklar),
 7. Otopark giriş-çıkışı ile genel durumunun vaziyet planına uygun olması,
 8. Otoparkta güvenliğini sağlamak için 24 saat süreyle görevli bulunması,
 9. Otopark görevlilerin sabıka kayıtlarının temiz olması,
 10. Otopark görevlilerinin görevli kartı olması,
 11. Otoparkın giriş-çıkışı ile iç alanının 24 saat süreyle kamera sistemiyle izlenmesi ve görüntü kayıtlarının yeterli süreyle saklanması,
 12. Otoparkın giriş-çıkış ile iç aydınlatmasının yeterli olması,
 13. Otoparka ait sabit telefon hattı olması,
 14. Otopark çıkışında standart DUR levhası olması,
 15. Otopark zemininin beton, asfalt, stabilize, parke taşı vb olması,
 16.  Otopark çevresi zemine bitişik tel örgü/duvar ( h:1,50m ) olması,
 17. Lpg’li ve tehlikeli madde taşıyan araçlar için ayrı yer ayrılması ve belirtilmesi,
 18. Otopark alanının durumuna göre durma noktalarında ( h:0,15m ) araç stoperi veya bordür taşı olması, alan müsaitse yaya kaldırımı olması,
 19. Otopark giriş ve çıkışlarının eğimli olması halinde ( %12 eğimi geçemez ) zeminin tırtıklı ve ya kanallı bir şekilde düzenlenmiş olması,
 20. Otopark alanı 5000 m² den büyük ise araçların giriş ve çıkışlara yönlendirilmesi için trafik işaret ve levhalarının olması ve otopark giriş kapısına BOŞ veya DOLU yazısı asılı olması,
 21. Otopark alanı 800 m² den büyük ise motorsiklet, bisiklet ve mopet cinsi araçlar için yer ayrılması gerekmektedir.

AÇIK OTOPARK RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER

Açık otopark işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgeler:

 1. Dilekçe (Gerçek kişi için)  
 2. İlçe Belediyesinden "Açık Otopark Uygunluk Belgesi"
 3. İlçe Belediyesinden "İmar Durumu" yazısı/belgesi
 4. Aplikasyon Krokisi
 5. Vaziyet Plânı
 6. Tapu fotokopisi ve kira sözleşmesi
 7. Savcılık soruşturması (Gerçek kişiler için)
 8. Nüfus Cüzdan fotokopisi (Gerçek kişiler için)
 9. İkametgah İlmuhaberi (Gerçek kişiler için)
 10. Fotoğraf (2 adet) (Gerçek kişiler için)
 11. İmza sirküleri (Tüzel kişiler için)
 12. Vergi levhası (Tüzel kişiler için)
 13. Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için)
 14. Meslek odası faaliyet belgesi (Tüzel kişiler için)
 15. Karayolu kenarındaki yerlerden "Karayolları Bölge Md.lüğünden uygun görüş yazısı"


5 Ocak 2016 Salı

2016 SERVİS ARAÇLARI İŞLEM ÜCRETLERİ

2016 SERVİS ARAÇLARI 
İŞLEM ÜCRETLERİ
 GELİR ADITUTAR 
(Kdv Dahil)
Servis Aracı Devir Ücreti ₺ 2.215,00
Tahsis Belgesi Ücreti ₺ 120,00
Ruhsat İşletim Ücreti ₺ 270,00
Tahdit Dışı ve Misafir Araç Güzergah İzin Belgesi Ücreti ₺ 550,80
İl Dışı Güzergâh İzin Belgesi Ücreti
1 Aylık ₺ 40,00
3 Aylık ₺ 50,00
6 Aylık ₺ 75,00
12 Aylık ₺ 130,00
ÖHO Personel Servisi
1 Aylık
3 Aylık ₺ 140,40
6 Aylık ₺ 270,00
12 Aylık ₺ 495,00
Taşımalı Eğitim
Sezonluk ₺ 120,00