17 Şubat 2017 Cuma

Çayırova Belediyesi tarafından yapımına başlanan Kültür Merkezi ve Kentpark yapım işi kapsamında Öğretmenler Caddesinin araç trafiğine kapatılmasından dolayı yolu kullanan toplu taşıma araçları için alternatif güzergah belirlenmiştir.
Buna göre 551, 553, 556, 557, 561 ve 562 nolu hatların güzergâhları:
Gaziler Caddesi - 5101/5 Sokak - Ali Haydar Efendi Caddesi - 5204 Sokak - Fatih Caddesi - Yavuz Sultan Selim Caddesi -2334/9 Sokak güzergahını kullanarak mevcut güzergâhına katılım sağlayacaklardır. 
Ulaşımpark A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren 435, 550, 560, 565 ve 570 nolu hatlar ise:
Gaziler Caddesi - 5101/5 Sokak - Ali Haydar Efendi Caddesi - Yavuz Sultan Selim Caddesi - 2334/9 Sokak güzergahını kullanarak mevcut güzergahına katılım sağlayacaklardır.

12 Ocak 2017 Perşembe

TOPÇULAR KAVŞAĞI ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAKGebze İlçesi D100 Karayolu Topçular Kavşağı çalışmaları kapsamında imal edilen kuzey ve güney köprü geçişlerinin genleşme derzlerinde bozulmalar meydana geldiğinden 16/01/2017 – 29/01/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları kapsamında D100 Karayolunun İzmit yönünde iki şeridi ve İstanbul yönündeki tüm şeritlerin araç trafiğine kapatılacak. 
Çalışma süresince trafik İzmit yönünde tek şeritten ve İstanbul yönünde kuzey yan yoldan sağlanacak. 

11 Ocak 2017 Çarşamba

SERVİS ARAÇLARINA GPS CİHAZI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Odasının taleplerine istinaden Kocaeli İli sınırları içerisinde servis taşımacılığı yapan  personel, öğrenci, ticari amaç dışı (8000-9000 serisi) misafir servis araçları ve komşu illerden ilimize servis taşımacılığı yapan servis araçlarına (41 P, 34, 77, 41 vd. plakalı) UKOME Kurulu’nun 13/12/2016 tarihli ve 2016/223 sayılı kararı ile Araç Takip Sistemi takılması zorunluluğu getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 18/d maddesine göre; "Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı vermekle," UKOME görevli ve yetkilidir.

Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odasının önerisi ve Kocaeli Ticaret Odasının uygun görüşü ile İlimiz dâhilindeki servis araçlarını, komşu illerle yapılan karşılıklı servis taşımacılığı yapan araçları ve ticari amaç gütmeyerek kendi personelini taşıyan tahdit kapsamı dışındaki servis araçlarını (8000-9000 serisi) kapsayan, tüm araçlara araç takip sistemi takılması ve bu hususta bir sistem oluşturulması uygun görülmüştür.

Yapmış olduğumuz tespitlere göre ilimiz genelindeki servis araçlarının yaklaşık %50 sinde araç takip sistemi mevcuttur. İlimizde yaklaşık 11 000 civarında öğrenci ve personel servis araçlarına, tahdit kapsamı dışındaki servis araçlarına ve komşu illerden ilimize servis taşımacılığı yapan araçlara, araç takip cihazı takılması ve ilgili birimler tarafından bu araçların takip edilebilmesinin aşağıda belirtilen faydaları sağlayacağı görülmektedir.

a- İşyerleri, araç sahipleri, öğrenci velileri araçlarını sürekli takip edebilecektir.
b- Ülkemiz genelinde son zamanlarda meydana gelen güvenlik ve kötü niyetli olaylar nedeniyle, araçların takip edilebilmesi ciddi bir caydırıcı sebep olacaktır.
c- Ulaşım ve Trafik planlamalarına veri tabanı oluşturacaktır.
d- Asya’yı Avrupa’ya bağlayan ana arter karayolu güzergahında olan ilimizde trafik sorunlarının çözümünde istatistik bilgiler elde edilecektir.
e- Güvenli, öğrenci ve personel taşımacılığında huzurlu, hızlı ve kaliteli taşımacılık yapılmasına katkı sağlayacaktır.
f- 11.000 civarında araçtan oluşan öğrenci ve personel taşımacılığı her türlü denetlenebilir hale gelecektir.

Araç Takip Sistemi (GPS) uygulamasıyla ilgili olarak;

1- Uygulama birliğinin sağlanması, denetimde aksaklıklar yaşanmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimleri tarafından kullanılmakta olan Araç Takip Sistemi ve Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası tarafından da kullanılan  Servis Araçları Takip Sistemi alt yapı olarak kullanılacaktır. Sistem, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkalığı ve Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Odası tarafından işletilecektir. Kocaeli ilinde bulunan Ticaret Odalarına denetim amaçlı olarak sistem açılacaktır.

2- Mevcut altyapıya uygun cihazlar yeni cihaz maliyeti gerektirmeden sisteme entegre edilecektir. Yeni cihazlar ve hali hazırda altyapıya uygun olmayan mevcut cihazların entegrasyonu için yapılacak tüm çalışmalardan ve ortaya çıkabilecek maliyetlerden entegrasyona istekli firma sorumludur. Bu maliyetler Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden, meslek odalarından veya üyelerden talep edilmeyecektir. Sisteme uygun olmayanların ve yeni cihazların en az maliyetle sisteme dâhil olması ile ilgili çalışmalar ilgili meslek odaları tarafından yapılacaktır.

3-  Araçlara takılan Araç Takip Sistemi satın alacak olan araç sahiplerinin toplu alımlar yaparak daha uygun maliyetle bu sisteme sahip olabilmeleri ve bu sisteme uygun cihazların araçlara takılması işlemleri, nde ilgili Meslek Odalarınca gerekli organizasyonlar yapılacaktır.

4- Mevcut sistemin tüm araçlarda kullanılması planlandığı için; Sistemin güncel teknolojiler ile iyileştirilecektir.

5- Sistemin sahip olduğu Veli Bilgilendirme Sistemi özelliği, sisteme yeni katılacak araçlar için kullanılabilir olacaktır.

6-  Servis hizmetlerinin sürdürülmesinde kullanılan, servis hizmeti veren araç sahipleri ile servis hizmeti alan kuruluşlar arasındaki tüm faaliyetlerin elektronik ortamda düzenlenmesini sağlayan, Servis Araçları Yönetim Sistem Yazılımı yeni katılacak araç sahipleri için de kullanılabilir olacaktır.

7- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı ile servis araç sahiplerinin bağlı bulundukları Kocaeli Servis İşletmecileri Esnaf Odası ve Kocaeli ilinde bulunan Ticaret Odalarının elektronik ortamda haberleşerek, ilgili belgelerin alınmasında Meslek Odalarının onayları mevcut yazılım sistemi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilecektir.

8- Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden ruhsatlı tahditli ticari 41 P plakalı araçların, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden izinli ticari olmayan 8000-9000 plaka serisindeki kendi işini yapan, kendi yolcusunu ve müşterisini taşıyan araçların, komşu illerden (İstanbul-Sakarya-Yalova Altınova) ilimize servis taşımacılığı yapan ve misafir araç izin belgesi verilen araçları kapsayan bu sistem gereği; hiçbir araca araç takip cihazı takıp genel sisteme dâhil olmadan ruhsat vizesi, güzergâh izin belgesi ve hiçbir şekilde çalışma izni verilmeyecektir. (31 Mayıs 2017 tarihine kadar  yukarıda belirtilen türdeki servis araçlarına Araç Takip Sistemi (GPS) cihazları takılmış ve aktif hale gelmiş olacaktır)

9- Sistemin sürekli faal olması gerekmektedir. Cihazın arızasından kaynaklı veya cihazın çalışmasını sağlayan yıllık GSM haberleşme ödeme eksiklikleri nedeniyle hizmet alımına engel durumların 3 (üç) gün içerisinde giderilmesi mecburidir.

10- Uydu Takip cihazına hiç bir şekilde araç sahibi veya sürücüsü tarafından müdahale imkanı verilmeyecektir. Araçlara takılan bu sistem;  Aracın çalışır vaziyette olup olmadığı, bulunduğu mevkii, hızı vb. konuları gösteren ve daima aktif durumda olan bir sistem olacaktır.  Araçlarda cihaz olsa bile sistemde çalıştığı görülmeyen araçlara vize, izin belgesi vb. işlemler yapılmayacak, bu araçların çalışmasına izin verilmeyecektir.

Yapılan denetimlerde 8,9 ve 10.maddelerde belirtilen aksaklıklar tespit edildiğinde; 1608 sayılı kanunun 1. maddesine istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesine göre  cezai müeyyide uygulanacaktır. (Servis Araçları Yönetmeliğine bu müeyyide konulacaktır)

11- Merkezi Denetleme Sistemi olarak kullanılacak bu sistem, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine, İlgili Meslek Odalarına, Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma Komutanlığına, firmalara ve muhatabı işletmecilere belirlenen yetki seviyesine göre açılacaktır.

12- İstisna olarak, servis hizmeti satın alan kurumlardan (MİT, Askeriye, Emniyet vb.) seyahat esnasında personel güvenliği için sistemin kapalı olmasını talep etmeleri halinde sistem devre dışı bırakılabilecektir.

Takılacak GPS cihazıyla ilgili olarak yapılan değerlendirme sonunda, farklı markalar kullanımından doğacak karışıklığa sebebiyet vermemek, takibinin tek merkezden ve bir disiplin altında yürütülebilmesi, B.şehir bünyesinde çalışan hizmet araçlarında da kullanılması sebebiyle en kullanışlı bir takip cihazının takılması tercih edilecek.
14 Aralık 2016 Çarşamba

ÇAYIROVA KAVŞAĞI 3. ETAP ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAK

Çayırova Kavşağı 3. Etap Trafik İşaretleme Projesi
Çayırova Kavşağı 3. Etap Trafik İşaretleme Projesi
Çayırova Kavşağı’nın 23.12.2016 – 01.04.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 3. etap çalışmaları kapsamında, Trafik İşaretleme Projesinde gösterildiği şekilde;
  •  İstanbul istikâmeti Bayramoğlu yolu ve 
  • D100-Tem Bağlantı Yolu istikâmetinde İstanbul D-100 katılım kolları araç trafiğine kapatılacak,
Çalışma süresince;
 Ankara istikâmetinden gelerek Darıca/Ankara istikâmetlerine ve Darıca istikâmetinden gelerek İstanbul/Ankara istikâmetlerine gitmek isteyen araçlar D100-Tem Bağlantı Yolu – Sinyalize Kavşak – Ali Haydar Efendi Caddesi kullanımlı mevcut güzergâhlarına katılacak ya da D100’den devamla Ali Haydar Efendi Caddesi (Yan Yol Caddesi) – Şifa Yan Yolu ile 2257 Sokak kesişimindeki alt geçitten dönüşle mevcut güzergâhlarına katılımları sağlanacak. 

30 Eylül 2016 Cuma

Darıca Yarı Maratonu Nedeniyle Bazı Yollar Araç Trafiğine Kapatılacak

          09 Ekim Pazar günü 5.incisi yapılacak olan Uluslararası Darıca Yarı Maratonu ve Halk Koşusu etkinliği nedeniyle Darıca İlçesinde bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak. 
       Buna göre 09:30'da Darıca Belediyesi önünden başlayacak olan Yarı Maraton nedeniyle İstasyon, Dr. Zeki Acar, Reşat Nuri Güntekin, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Tuzla, Cumhuriyet, Karaaslan Caddeleri araç trafiğine kapatılacak.
         Ayrıca aynı gün saat 09:45'de yine Belediye önünden başlayacak Halk Koşusu nedeniyle İstasyon Caddesi - Dr. Zeki Acar Caddesi - Aliye Sokak - İstasyon Caddesi - Cumhuriyet Meydanı güzergâhı kullanılacak. 

28 Eylül 2016 Çarşamba

Palgaz Gebze Tavşanlı Atatürk ve Konak Caddelerinde Altyapı Çalışması Yapacak


Palgaz Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kömürcüoğlu Caddesi üzerindeki tesislerin doğalgaz ihtiyacının karşılanması amacıyla Konak Caddesi Kömürtaş Caddesi kesişimindeki Botaş İstasyonundan doğalgaz hattı bağlantısı imalatlarına başlanmış ve çalışmanın Kömürcüoğlu Caddesi üzerindeki kısmı tamamlanmıştır.
Çalışmanın devamı olan Atatürk ve Konak Caddeleri üzerinde 03 - 31 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları esnasında çalışma şartlarının ve yolun dar olması, yoldaki ağır tonajlı ve uzun araç trafiğinin yoğunluğu, yolun rampa ve virajlı olması sebebiyle çalışma esnasında herhangi bir trafik ya da iş kazası yaşanmaması ve işin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için:
- Atatürk Caddesi’nin Çiftlik Caddesi ile Barış Caddesi arasında kalan kısmının çalışmanın seyrine göre kademeli olarak kısmen/tamamen araç trafiğine kapatılacak,
- Atatürk Caddesi’nin Barış Caddesi kesişiminden başlayarak caddenin birleşiminde bulunan Konak Caddesi’nin Köprütaş Sokak arasında kalan kısmının çalışmanın seyrine kademeli olarak tamamen araç trafiğine kapatılacak,
- İlk etapta Konak Caddesi ve devamı olan Atatürk Caddesi’nin Barış Caddesi kesişimine kadar kalan kısımda çalışmalar yürütülecek,

- Çalışma süresince toplu taşıma ve tüm sivil araçların Demirciler Mahallesi – İMES – Dilovası Çevre Yolu – D100 kullanımlı mevcut güzergâhlarına katılımları sağlanacak.

8 Eylül 2016 Perşembe

TAYİN OLAN MEMURLARIN YOLLUK (RAYİÇ ÜCRETLERİ) HAKKINDA DUYURU

        Bir kurumdan başka bir kuruma tayin olan devlet memurlarının rayiç (yolluk) bedeli hesabıyla ilgili olarak Gebze Şubemizden herhangi bir doküman verilmemektedir.

         Kocaeli İlinden başka bir ile veya başka bir ilden Kocaeli İline tayin olan devlet memurlarının rayiç bedeli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı - Terminaller Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan (internet sitesinde mevcut olan) Şehirlerarası Yolcu Listesi verilmektedir. İlgili belgeye http://gebzeulasim.blogspot.com.tr/p/belgeler.html adresinden UKOME/UTDK başlığı altında 'ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMA LİSTESİ (RAYİÇ BEDEL İÇİN)' başlığıyla ulaşabilirsiniz.

       Kocaeli İl sınırları içerisinde bir kurumdan başka bir kuruma tayin olan devlet memurlarının rayiç bedel hesabı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı - UKOME Şube Müdürlüğü tarafından hesaplanmaktadır. İlgili kurumu şahsen veya faks ile başvurabilirsiniz. Örnek dilekçeye http://gebzeulasim.blogspot.com.tr/p/belgeler.html adresinden UKOME/UTDK başlığı altında 'KOCAELİ İL İÇİ RAYİÇ BEDEL TESPİT FORMU' başlığıyla ulaşabilirsiniz.

31 Ağustos 2016 Çarşamba2016 - 2017 YILI ÖĞRENCİ SERVİS TAŞIMACILIĞI ÜCRETLERİ    


 MESAFE

 ÜCRET

 YILLIK TOPLAM

0 - 5 km. arası 

125,00 TL + KDV x 9

1.125,00 TL + KDV

0 - 10 km. arası 

150,00 TL + KDV x 9

1.350,00 TL + KDV

0 - 15 km. arası

164,00 TL + KDV x 9

1.476,00 TL + KDV

0 - 20 km. arası

175,00 TL + KDV x 9

1.575,00 TL + KDV

0 - 25 km. arası

186,00 TL + KDV x 9 

1.674,00 TL + KDV

0 - 30 km. arası 

192,00 TL + KDV x 9 

1.728,00 TL + KDV

30 km.'den sonra km. başına

1,40 TL + KDV x 9 

AÇIKLAMALAR:
  1. İlk ve ortaokullar için Rehber Personel ücreti olarak öğrenci başına aylık 40,00-TL ücret alınır.
  2. Servis ücreti toplamda 9 ay üzerinden hesaplanır. Herhangi bir nedenle eğitim döneminin uzaması halinde 9 aydan fazla ücret talep edilemez. (Telafi eğitim günleri için ücret alınmaz.)
  3. Yıllık peşin ödemelerde tarife üzerinden en az %5 indirim uygulanır. Taşımacı, öğrencinin ikametgah değişikliği, okul değişikliği, okuma hakkını kaybetmesi ve tedavisi uzun süreli hastalık hallerinde servis ücretini iade etmek zorundadır.
  4. Taşıma sözleşmesini veliler ile taşımacılar arasında da yapabilirler.
  5. Ücret tarifesinin servis aracının görünür bir yerinde bulundurulması/asılması zorunludur.
  6. Bu fiyatlar 2016-2017 Eğitim-Öğretim dönemi için aylık olarak sadece gidiş mesafesi üzerinden kilometre ölçümü yapılarak; bir gidiş-dönüş için geçerli olup, tam gün öğretim yapan eğitim kurumlarında ara servis yapılması halinde mevcut fiyatlara %30 ilave edilir. 
      Yukarıda belirtilen tarifeler UKOME Kurulu'nun 16/08/2016 tarihli ve 2016/187 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

       Not: Öğrenci/Okul Servis taşımacılığı yapacaklar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı - UKOME Şube Müdürlüğü - Servis Araçları Bürolarından (İzmit Fuar İçi ve K.B.B. Gebze Ek Hizmet Binası 4. Kat.) Güzergah İzin Belgesi  almak zorundadırlar.

  • Öğrenci/Okul Servis Aracı Taşıma Sözleşmesine ulaşmak için tıklayın
  • Öğrenci/Okul Servis Aracı Güzergah İzin Belgesine ulaşmak için tıklayın

2 Temmuz 2016 Cumartesi

ŞEHİT YILMAZ ARGON CADDESİ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILIYOR.
Gebze İlçesi Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi üzerinde 15/07/2016 – 30/10/2016 tarihleri arasında elektrik şebekesinin yer altına alınma işi yapılacağından kazı güzergâhında bulunan yaya kaldırımlarının ve altyapının uygun olmaması nedeniyle yolun ortasında kazı çalışması esnasında caddenin ekli krokide belirtildiği kısımda etap etap kademeli şekilde tamamen araç trafiğine kapatılacak. 
Çalışmalar süresince caddeyi kullanan toplu taşıma araçları çalışmanın seyrine göre İbrahimağa ve Yeni Bağdat Caddesi kullanımlı mevcut güzergâhlarına katılacak.

29 Haziran 2016 Çarşamba

ÇAYIROVA FATİH CADDESİ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPANACAK   
  İlimiz Çayırova İlçesi Fatih Caddesi üzerinde Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla Fatih Caddesinin Ali Haydar Efendi Caddesi ile Gaziler Caddesi kesişimleri arasında kalan kısım 03.07.2016 Pazar günü saat 22:00 ile 04.07.2016 Pazartesi günü saat 23:00 arasında araç trafiğine kapatılacak.

        Kapalı olan süre boyunca Fatih Caddesi kullanan araçlar alternatif olarak 5206 Sokak ve Yavuz Sultan Selim Caddesini kullanarak mevcut güzergahlarına katılım sağlayacaklar. 

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı