11 Ocak 2017 Çarşamba

SERVİS ARAÇLARINA GPS CİHAZI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Odasının taleplerine istinaden Kocaeli İli sınırları içerisinde servis taşımacılığı yapan  personel, öğrenci, ticari amaç dışı (8000-9000 serisi) misafir servis araçları ve komşu illerden ilimize servis taşımacılığı yapan servis araçlarına (41 P, 34, 77, 41 vd. plakalı) UKOME Kurulu’nun 13/12/2016 tarihli ve 2016/223 sayılı kararı ile Araç Takip Sistemi takılması zorunluluğu getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 18/d maddesine göre; "Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı vermekle," UKOME görevli ve yetkilidir.

Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odasının önerisi ve Kocaeli Ticaret Odasının uygun görüşü ile İlimiz dâhilindeki servis araçlarını, komşu illerle yapılan karşılıklı servis taşımacılığı yapan araçları ve ticari amaç gütmeyerek kendi personelini taşıyan tahdit kapsamı dışındaki servis araçlarını (8000-9000 serisi) kapsayan, tüm araçlara araç takip sistemi takılması ve bu hususta bir sistem oluşturulması uygun görülmüştür.

Yapmış olduğumuz tespitlere göre ilimiz genelindeki servis araçlarının yaklaşık %50 sinde araç takip sistemi mevcuttur. İlimizde yaklaşık 11 000 civarında öğrenci ve personel servis araçlarına, tahdit kapsamı dışındaki servis araçlarına ve komşu illerden ilimize servis taşımacılığı yapan araçlara, araç takip cihazı takılması ve ilgili birimler tarafından bu araçların takip edilebilmesinin aşağıda belirtilen faydaları sağlayacağı görülmektedir.

a- İşyerleri, araç sahipleri, öğrenci velileri araçlarını sürekli takip edebilecektir.
b- Ülkemiz genelinde son zamanlarda meydana gelen güvenlik ve kötü niyetli olaylar nedeniyle, araçların takip edilebilmesi ciddi bir caydırıcı sebep olacaktır.
c- Ulaşım ve Trafik planlamalarına veri tabanı oluşturacaktır.
d- Asya’yı Avrupa’ya bağlayan ana arter karayolu güzergahında olan ilimizde trafik sorunlarının çözümünde istatistik bilgiler elde edilecektir.
e- Güvenli, öğrenci ve personel taşımacılığında huzurlu, hızlı ve kaliteli taşımacılık yapılmasına katkı sağlayacaktır.
f- 11.000 civarında araçtan oluşan öğrenci ve personel taşımacılığı her türlü denetlenebilir hale gelecektir.

Araç Takip Sistemi (GPS) uygulamasıyla ilgili olarak;

1- Uygulama birliğinin sağlanması, denetimde aksaklıklar yaşanmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimleri tarafından kullanılmakta olan Araç Takip Sistemi ve Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası tarafından da kullanılan  Servis Araçları Takip Sistemi alt yapı olarak kullanılacaktır. Sistem, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkalığı ve Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Odası tarafından işletilecektir. Kocaeli ilinde bulunan Ticaret Odalarına denetim amaçlı olarak sistem açılacaktır.

2- Mevcut altyapıya uygun cihazlar yeni cihaz maliyeti gerektirmeden sisteme entegre edilecektir. Yeni cihazlar ve hali hazırda altyapıya uygun olmayan mevcut cihazların entegrasyonu için yapılacak tüm çalışmalardan ve ortaya çıkabilecek maliyetlerden entegrasyona istekli firma sorumludur. Bu maliyetler Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden, meslek odalarından veya üyelerden talep edilmeyecektir. Sisteme uygun olmayanların ve yeni cihazların en az maliyetle sisteme dâhil olması ile ilgili çalışmalar ilgili meslek odaları tarafından yapılacaktır.

3-  Araçlara takılan Araç Takip Sistemi satın alacak olan araç sahiplerinin toplu alımlar yaparak daha uygun maliyetle bu sisteme sahip olabilmeleri ve bu sisteme uygun cihazların araçlara takılması işlemleri, nde ilgili Meslek Odalarınca gerekli organizasyonlar yapılacaktır.

4- Mevcut sistemin tüm araçlarda kullanılması planlandığı için; Sistemin güncel teknolojiler ile iyileştirilecektir.

5- Sistemin sahip olduğu Veli Bilgilendirme Sistemi özelliği, sisteme yeni katılacak araçlar için kullanılabilir olacaktır.

6-  Servis hizmetlerinin sürdürülmesinde kullanılan, servis hizmeti veren araç sahipleri ile servis hizmeti alan kuruluşlar arasındaki tüm faaliyetlerin elektronik ortamda düzenlenmesini sağlayan, Servis Araçları Yönetim Sistem Yazılımı yeni katılacak araç sahipleri için de kullanılabilir olacaktır.

7- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı ile servis araç sahiplerinin bağlı bulundukları Kocaeli Servis İşletmecileri Esnaf Odası ve Kocaeli ilinde bulunan Ticaret Odalarının elektronik ortamda haberleşerek, ilgili belgelerin alınmasında Meslek Odalarının onayları mevcut yazılım sistemi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilecektir.

8- Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden ruhsatlı tahditli ticari 41 P plakalı araçların, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden izinli ticari olmayan 8000-9000 plaka serisindeki kendi işini yapan, kendi yolcusunu ve müşterisini taşıyan araçların, komşu illerden (İstanbul-Sakarya-Yalova Altınova) ilimize servis taşımacılığı yapan ve misafir araç izin belgesi verilen araçları kapsayan bu sistem gereği; hiçbir araca araç takip cihazı takıp genel sisteme dâhil olmadan ruhsat vizesi, güzergâh izin belgesi ve hiçbir şekilde çalışma izni verilmeyecektir. (31 Mayıs 2017 tarihine kadar  yukarıda belirtilen türdeki servis araçlarına Araç Takip Sistemi (GPS) cihazları takılmış ve aktif hale gelmiş olacaktır)

9- Sistemin sürekli faal olması gerekmektedir. Cihazın arızasından kaynaklı veya cihazın çalışmasını sağlayan yıllık GSM haberleşme ödeme eksiklikleri nedeniyle hizmet alımına engel durumların 3 (üç) gün içerisinde giderilmesi mecburidir.

10- Uydu Takip cihazına hiç bir şekilde araç sahibi veya sürücüsü tarafından müdahale imkanı verilmeyecektir. Araçlara takılan bu sistem;  Aracın çalışır vaziyette olup olmadığı, bulunduğu mevkii, hızı vb. konuları gösteren ve daima aktif durumda olan bir sistem olacaktır.  Araçlarda cihaz olsa bile sistemde çalıştığı görülmeyen araçlara vize, izin belgesi vb. işlemler yapılmayacak, bu araçların çalışmasına izin verilmeyecektir.

Yapılan denetimlerde 8,9 ve 10.maddelerde belirtilen aksaklıklar tespit edildiğinde; 1608 sayılı kanunun 1. maddesine istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesine göre  cezai müeyyide uygulanacaktır. (Servis Araçları Yönetmeliğine bu müeyyide konulacaktır)

11- Merkezi Denetleme Sistemi olarak kullanılacak bu sistem, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine, İlgili Meslek Odalarına, Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma Komutanlığına, firmalara ve muhatabı işletmecilere belirlenen yetki seviyesine göre açılacaktır.

12- İstisna olarak, servis hizmeti satın alan kurumlardan (MİT, Askeriye, Emniyet vb.) seyahat esnasında personel güvenliği için sistemin kapalı olmasını talep etmeleri halinde sistem devre dışı bırakılabilecektir.

Takılacak GPS cihazıyla ilgili olarak yapılan değerlendirme sonunda, farklı markalar kullanımından doğacak karışıklığa sebebiyet vermemek, takibinin tek merkezden ve bir disiplin altında yürütülebilmesi, B.şehir bünyesinde çalışan hizmet araçlarında da kullanılması sebebiyle en kullanışlı bir takip cihazının takılması tercih edilecek.
3 yorum :

 1. FİLOTÜRK ARAÇ TAKİP SİSTEMİYLE UKOME PROJESİ KAPSAMINDAN FAYDALANARAK GEREKLİ BELGELERİNİZİ ALABİLİRSİNİZ

  0535 490 12 63 MURAT YILDIRIM

  YanıtlaSil
 2. EN UYGUN FİYAT VE ÖMÜR BOYU GARANTİ
  WWW.ARTETAKIP.COM

  YanıtlaSil
 3. ATC ARAÇ TAKİP SİSTEMLERİ İLE UKOME BELGESİNİ SORUNSUZ ALIR UYGUN FİYATA KALİTELİ HİZMETE KAVUŞURSUNUZ.
  YALOVA/ALTINOVA Şube : 0226 461 2538 - Gebze Şube :0 532 747 48 07

  YanıtlaSil

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı