7 Nisan 2016 Perşembe

AÇIK OTOPARK RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER

Açık otopark işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgeler:

 1. Dilekçe (Gerçek kişi için)  
 2. İlçe Belediyesinden "Açık Otopark Uygunluk Belgesi"
 3. İlçe Belediyesinden "İmar Durumu" yazısı/belgesi
 4. Aplikasyon Krokisi
 5. Vaziyet Plânı
 6. Tapu fotokopisi ve kira sözleşmesi
 7. Savcılık soruşturması (Gerçek kişiler için)
 8. Nüfus Cüzdan fotokopisi (Gerçek kişiler için)
 9. İkametgah İlmuhaberi (Gerçek kişiler için)
 10. Fotoğraf (2 adet) (Gerçek kişiler için)
 11. İmza sirküleri (Tüzel kişiler için)
 12. Vergi levhası (Tüzel kişiler için)
 13. Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için)
 14. Meslek odası faaliyet belgesi (Tüzel kişiler için)
 15. Karayolu kenarındaki yerlerden "Karayolları Bölge Md.lüğünden uygun görüş yazısı"


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı